Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare / Ansvarig uthyrning

Jenny Westerberg

073-3808978

yennyyennyw@outlook.com

Styrelsemedlem

Andreas Karlsson

073-2046452

andreas591@hotmail.com

Styrelsemedlem

Karin Edholm

070 7453833

karin.smedsbo@telia.com

Styrelsemedlem

Birgitta Dahlgren

073 6393062

birgitta.delbo@gmail.com

Styrelsemedlem

Margaretha Reuterwall

070 2851221

reuterwallmargaretha@gmail.com

Styrelsemedlem

Tobias Lindbom

076 8317090

t_lindbom@hotmail.com

Styrelsemedlem / Webansvarig

Tom Svedberg

073-5588994

tom.svedberg90@gmail.com

Styrelsemedlem

Ebba Börjesson

076-9495015

ebba.borjesson@me.com

Styrelsemedlem

Johan Viklund

johanwiklund1@gmail.com
Övriga kontakter

Webansvarig

Leif Lindstedt

070-5203557

leif.lindstedt@telia.com