Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • OM BYGDEGÅRDEN

OM BYGDEGÅRDEN

Jugansbo Bygdegårdsförening bildades 1957 då den gamla skolans lokaler ställdes till föreningens disposition. Fram till 2012 ägde Sala Kommun fastigheten men därefter övertog föreningen hela ansvaret för skötsel och underhåll.

Vid bygdegården anordnas det hela tiden arrangemang och aktiviteter. Bygdegården går även att hyra för privata arrangemang.
Som medlem i föreningen så hyr du lokalerna till ett mer förmånligt pris. Du är även med i medlemslotterier under året.
Det finns en fotbollsplan och en boulebana som är till för alla och klot finns att låna i bygdegården.

Jugansbo bygdegårdsförening ansvarar även för skötseln vid Hillingens badplats. Detta möjliggörs av ideellt arbete från boende i trakten.